Resetowanie hasła

Proszę pamiętaj że nie możesz zresetować hasła, jeżeli do rejestracji użyłeś zewnętrznego providera jak Google/Facebook